Mobile menu
Join button
Hafan   Gwybodaeth   Hoyw   Pecyn cyfryngau   Cysylltwch   Cysylltiedig   Blog   

Cysylltwch â dinkyone.com

Sut i gysylltu â ni:

Y wasg a'r cyfryngau

Rydyn ni wrth ein bodd yn gweithio gyda'r wasg a'r cyfryngau. Mae ein gwefan yn breifat iawn ac nid yw ein haelodau gwrywaidd yn dweud wrth eu ffrindiau amdanon ni felly mae'r cyfryngau yn hanfodol i'n llwyddiant parhaus.

Cwestiynau technegol

E-bostiwch bob cwestiwn technegol a chynnwys cymaint o fanylion ag y gallwch. Po fwyaf o wybodaeth a roddwch, cyflymaf y gallwn ddatrys eich mater.

E-bost
contact_us {@} platformdating {.} com

Ffôn
+44 (0) 1244 67 1295
Oriau swyddfa'r DU yn unig. 9am i 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener

Tynnwch y cromfachau o'r cyfeiriad e-bost. Rydyn ni'n casáu cael sbam lawn cymaint â chi.