Mobile menu
Join button
Hafan   Amdanom   Hoyw   Pecyn y Wasg   Cysylltu   Ymgysylltu   Blog   

Cysylltu â dinkyone.com

Sut i gysylltu â ni:

Y wasg a’r cyfryngau

Rydym wrth ein bodd yn gweithio gyda’r wasg a’r cyfryngau. Mae ein gwefan yn breifat iawn, a wnaiff ein haelodau gwrywaidd ddim sôn amdanom wrth eu ffrindiau, felly mae’r cyfryngau’n allweddol i’n llwyddiant parhaus.

Cwestiynau technegol

Ebostiwch bob cwestiwn technegol atom, a chofiwch roi cymaint o fanylion ag y gallwch. Po fwyaf o wybodaeth a roddwch inni, cyflymaf y gallwn ddatrys eich cwestiwn.

Ebost
contact_us {@} platformdating {.} com

Ffôn
+44 (0) 1244 67 1295
Oriau gwaith (DU) yn unig. 9am tan 5pm Llun - Gwener

Tynnwch y cromfachau allan o’r cyfeiriad ebost. Does neb yn hoffi cael sbam, nagoes?.